Enerji çeşitleri ve dönüşümleri nedir?

Enerji; Bir cisim ya da sistemin iş yapabilme yeteneği, "yaratılan güç" anlamındadır. Yaratılan güç, yaratan kaynağa göre türlere ayrılır bunada Enerji çeşitleri yada Enerji türleri denir.

Enerji Çeşitleri

1. Potansiyel enerji

2. Kinetik enerji

Potansiyel Enerji

Bir nesnenin konumundan dolayı, diğer nesnelere bağlı olan enerjisidir. Depolanmış enerji Isı sebebi ile oluşan enerji olup, aslında molekül ve atomların kinetik enerjisi olarak da adlandırılır. Kısaca yüksekliği olan ya da gerilmiş/sıkıştırılmış tüm cisimlerde potansiyel enerji mevcuttur.

Potansiyel Enerji Çeşitleri

1. Yer çekimi Potansiyel Enerjisi

2. Isı (Termal) Potansiyel Enerji

3. Elektrik Potansiyel Enerjisi

4. Kimyasal Potansiyel Enerji

5. Nükleer Potansiyel Enerji

6. Manyetik Potansiyel Enerji

7.  Elastik Potansiyel Enerji

Yer çekimi Potansiyel Enerjisi

Bir kütle, bulunduğu yerden düşey konumdaki alt bir noktaya göre yüksekte ise, sahip olduğu enerjiye Yer çekimi Potansiyel Enerjisi denir.

Isı (Termal) Potansiyel Enerji

Kömür, petrol,doğalgaz gibi yakıtların yakılmasıyla ısı enerjisi ortaya çıkmaktadır. Elde edilen ısı enerjisi ilk önce türbinler yardımıyla mekanik enerjiye, daha sonra da jeneratörler yardımıyla elektrik enerjisine dönüştürülebilmektedir. Evlerimizde, kışın ısınmak, mutfak ve banyoda sıcak su elde etmek, yemek pişirmek için ısı enerjisinden sıkça faydalanmaktayız.

Elektrik Potansiyel Enerjisi

Elektrik yüklemesi sebebi ile ortaya çıkan enerjidir.Yüklenmiş partiküllerin hareket enerjisidir.

Kimyasal Potansiyel Enerji

Kimyasal tepkime sonucunda ortaya çıkan enerjiye kimyasal enerji adı verilmektedir.

Nükleer Potansiyel Enerji

Atom çekirdeklerinin kararsızlığı nedeni ile oluşan enerjidir. Bu durumdaki nesne, elektromanyetik dalga veya ışık yaydığı için yayınım enerjisi olarak da adlandırılır. Atom çekirdekleri tarafından depolanmış enerjidir.

Manyetik Potansiyel Enerji

Mıknatısın manyetik kuvvetinden dolayı oluşan enerjidir.

Elastik Potansiyel Enerji

Bir yay, lastik gibi esnek cisimlerin sıkıştırılması veya esnetilmesiyle depolanan enerjiye "elastik potansiyel enerji" denir.

Kinetik Enerji

Bir cismin hareketinden dolayı sahip olduğu enerjiye kinetik enerji denir. Kinetik enerjiye sahip olmak için bir cismin hareket ediyor olması lazımdır. Yani kinetik enerji hızı olan cisimlerin sahip olduğu enerji çeşididir. Bunlara örnek olarak koşan çocuk, dönen tekerlek ya da yüksekten düşen bir top gösterilebilir.

Kinetik Enerji Çeşitleri

1. Mekanik Enerji

Mekanik Enerji

Faydalı iş yapabilen hareket enerjisidir. Hareket enerjisi (kinetik enerji) bir iş yaptığında mekanik enerji olarak ortaya çıkmaktadır. Elektrik santrallerinde türbine çarpan suyun mekanik enerjiye dönüştüğü gibi pense ile kablo keserken, tornavida ile vida sıkarken vb. durumlarda da mekanik enerji üretilmiş olmaktadır. Elde edilen mekanik enerji ile herhangi bir iş yapılabileceği gibi elektrik enerjisi de üretilebilmektedir.

Son eklenenler

ıvs

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç